Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Regulamin zawodów

Regulamin zawodów wędkarskich organizowanych przez Koło"Sum" Nowa Ruda.
1. Uczestnicy zawodów są zobowiązani do wpisania się na listę startową oraz wpłacenia stosownej opłaty startowej.
2. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do uczestniczenia w odprawie prowadzonej przed zawodami przez organizatora.
3. Po wylosowaniu numeru stanowiska zawodnicy mogą udać się na swoje stanowiska celem ich przygotowania oraz gruntowania wędek.
4. Zawodnicy powinni bezwzględnie stosować się do sygnałów dźwiękowych.
a) pierwszy sygnał-na 10 minut przed wędkowaniem oznacza że można nęcić stanowisko
b) drugi sygnał-oznacza rozpoczęcie wędkowania w zawodach (turze)
c) trzeci sygnał-oznacza,że do końca zawodów(tury) zostało 10 minut
d) czwarty sygnał - oznacza zakończenie zawodów(tury)i bezwzględnie wyjęcie wędek z wody
5. Ryba wyholowana po czwartym sygnale nie może być brana pod uwagę przy ważeniu i obliczaniu punktów. Należy ją wypuścić do wody.
6. Przy połowie w czasie zawodów należy przestrzegać wymiarów i okresów ochronnych zgodnych z regulaminem sportowego połowu ryb PZW.
7. Zawody odbywają się na zasadzie tak zwanej żywej ryby,to znaczy po zważeniu rybę należy wypuścić do wody z zachowaniem dużej ostrożności.
8. Zawodnicy oczekują ze złowionymi rybami na swoich stanowiskach, na których są ważone przez komisje sędziowską.
9. Uczestnicy zawodów powinni wziąć udział w odprawie końcowej ,na której ogłoszone są wyniki oraz wręczenie nagród i dyplomów.
10. Na stanowisku w czasie zawodów może przebywać tylko osoba startująca.
11. Organizator może wnieść dodatkowe punkty nie ujęte w powyższym regulaminie o czym poinformuje zainteresowanych na odprawie.

Zarząd Koła „Sum" Nowa Ruda